Galleri S Kunstsenter

Kombinert galleri og kunstsenter med atelier for 5 kunstnarar som arbeider på deltid og stiller ut i galleriet. Separatutstillingar med kjende og mindre kjende kunstnarar i tillegg.
Galleriet vart opna hausten 2004.

Kommune: 
Institusjonskategori: