Gjøra kapell

Kyrkja vart restaurert i 1964-65 med m.a. nytt toalettanlegg og innvendig oppgang til galleri og tårn. I 1974 vart dører og vindauge i kjellaren skifta ut.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: