Godøy Kystmuseum

Museet ved Geilevika hamn har ei krigshistorisk samling, fiskerihistorisk samling og utstilling om gravhaugen Eilivrøysa. Har og båthus med ein eldre båt. Museet tilbyr varierte og interessante utstillingar om lokal kystkultur.

Kommune: 
Institusjonskategori: