Gomerhuset

Gomerhuset er storstua til Skodje kommune. Gomerhuset inneheld bibliotek, kultursal med 348 sitjeplassar i amfiet, 40 sitjeplassar i sosialrom nede, musikkrom, bildefagsrom, bakscene og møterom. Kantina har 100 sitjeplassar. Gomerhuset har og ein stor idrettshall, styrkerom, garderobar og badstu.

Kommune: 
Institusjonskategori: