Grip

Grip var eit viktig fiskevær inntil 1964 då øya vart fråflytta. Mange har sommarhus på øya, og det er fortsatt fotomuseum og kafe her. Grip stavkyrkje og Grip fyrstasjon er freda. Hurtiggåande rutebåt går frå sentrum av Kristiansund fleire gonger dagleg. Øya har guideservice om sommaren.

Kommune: 
Institusjonskategori: