Grip fyrstasjon

Eit støpejernstårn er plassert på eit høgt fundament av hoggen stein. I tillegg til fyrtårnet, består stasjonen av eit kvelva betongnaust og to landingar. Landingsforholda er vanskelege.
Grip er ein av landets mest særprega fyrstasjonar med si dramatiske plassering og høge aldersverdi.
(Kjelde: Norsk fyrhistorisk foreining)

Kommune: 
Institusjonskategori: