Høgskulen i Volda, Biblioteket

Spesialsamlinger: Grunnskolenslærebøker, eldre pedagogisk litteratur,barnelitteratur, Erling Kristviks boksamling. CD-ROM,videogrammer, mikrofilmkort, mikrofilm, musikk-CDer.

Kommune: 
Institusjonskategori: