Halsabrura

Halsabrura er ein kopi av kyrkjebåten "Fjordamerra" (1843), frå Årvågsfjorden i Aure, og er vel 10m lang og treng opptil 14 roarar i tillegg til høvedsmann. Halsabrura brukes aktivt i fleire ulike samanhangar, til kapproing mot Fjordamerra frå Aure, eller ho kan leigast ut til brureferd eller teambuildings-turar.
Mest kjent er kanskje Kronprinsparets "brureferd", då dei vart skyssa over til Otnesbukta under besøket deira i Halsa 1. oktober 2002.
(Tekst/foto: Halsa kommune).

Kommune: 
Institusjonskategori: