Handelshuset Patrick Volckmar

Med Handelshuset Patrick Volckmar a/s har Nordmøre Museum gått nye veier for å dokumentere og formidle Kristiansunds handels- og næringshistorie. Patrick Volckmar a/s var opprinnelig et klippfiskfirma som etablerte seg i byen i 1887. Handelshuset er nå et opplevelsessenter, et levende museum for handel og næringsvirksomhet og et bindeledd mellom bryggene på Gomalandet, Mellemværftet og byens sentrum. Utstillingene viser handelsvarer fra første halvdel av 1900-tallet, som for eksempel glass, keramikk og redskap, og en får et innblikk i klippfiskeksporten mellom Kristiansund og utlandet. Utstillingene inneholder også en trykkerihistorisk samling, TrykkPunktet. Den største attraksjonen i Handelshuset er det over 100 år gamle kaffebrenneriet som er plassert sentralt i huset. I kafeen "Kaffebrenneriet" kan en av og til oppleve kaffebrenning. Handelshuset Patrick Volckmar a/s selger kaffe, klippfisk og gjenstandskopier fra utstillingen.

Kommune: 
Institusjonskategori: