Haugjegla fyrstasjon

Fyrtårnet i støpejern er 14m høgt og plassert på ein 7m høg betongsokkel. Det opphavlege store, franske linseapparatet er intakt. Fyret inneheld eit fullt møblert husværet som er særs godt bevart. Ein støpt veg fører frå fyret og ned til landinga og betongnaustet med skifertak.
Fyrtårnet er ein god representant for dei nyare, høge, sylindriske støpejernstårna.
Nytt bruksområde: Overnatting og omvising gjennom Veidholmen Service og Utleie.
(Kjelde: Norsk fyrhistorisk foreining).

Kommune: 
Institusjonskategori: