Hen kyrkje

Den opphavlege "Isfjardar kirkja" var ei stavkyrkje vigd til St. Andreas. Då stavkyrkja forfall, vart dagens kyrkje sett opp på same staden. Kyrkjeklokka er omstøpt i 1791 i Trondheim av Arent P. Hedemark. Kyrkja vart restaurert i 1902, med utviding av galleriet og tilbygg av våpenhus. (Kjelde: Aassve, Anne-Grethe: Våre kirker Romsdal. 1985).

Kommune: 
Institusjonskategori: