Herøy kulturhus

Herøy kulturhus vart opna i 1980. Huset inneheld ein festsal med 455 plassar og teleskopamfi. Kulturhuset har og ein idrettshall, Herøyhallen, som kan nyttast til teater/konsertar med plass til 600 personar.
I tillegg finst fleire møterom/salar som blir brukte til øvingslokale/utleigerom/arrangement. Eit av møteromma ligg i tilknytning til storkjøkken. Kafeen er fast utstillingslokale på kulturhuset.

Kommune: 
Institusjonskategori: