Herdalssetra

Setra med 400 geiter, kyr, sauer og hestar er lett å nå på veg av god standard. På Herdalssetra vert dei eldre setertradisjonane haldne i hevd med handmjølking og ysting av brun og kvit geitost. Mat er det mogleg å kjøpe på kaffistova.
Her er også tilbod om overnatting i sel på ein primitiv måte. Eit perfekt utgangspunkt for dei som likar seg i fjellet.
(Kjelde: Storfjordnytt).

Kommune: 
Institusjonskategori: