Hildre kapell

Det vart nytta same teikning som for Kjølsdalen kyrkje i Eid (1940).
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: