Holm kyrkje

Kyrkja er søsterkyrkje til Veøy kyrkje på Sølsnes (Molde). I 1962 vart kyrkja restaurert innvendes og fekk nye fargar.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: