Holmarka

Holmarka er i dag en besøksgård. I stallen holder museumshesten til, og ellers er det både griser, høns, sauer og kaniner her. I samarbeid med Molde kommune er det opprettet et eget arbeidsprosjekt Smia, som tar seg av dyrestell og vedlikeholdsarbeid. Hesteinteresserte har dannet en egen gruppe av Romsdalsmuseets Venner, tilknyttet aktivitetene på Holmarka. Løa med dyra er et populært sted for barnefamilier, barnehager og skoler. For mer informasjon se Romsdalsmuseet sin hjemmeside.

Kommune: 
Institusjonskategori: