Hov kyrkje

Det har stått fleire kyrkjer på Hov gjennom tidene. Første gong ein finn Hov sokn nemnt, er i eit dokument frå 1380. Siste kyrkja som stod på staden, vart totalt øydelagt i eit uver i 1885. Det einaste ein fann uskadd, var kyrkjeklokkene og kalken som vart overført til den nye kyrkja. Altartavla frå 1889, måla av August Eiebakke, er ein kopi av Eilif Pedersen sitt altarbilete i St. Johanneskyrkja i Kristiania med motiv frå korsfestinga. I 1932 fekk kyrkja nytt orgel som erstatta det vesle harmoniet frå kyrkja var ny. Orgelet vart restaurert i 1969. Ei forsiktig restaurering av interiøret i kyrkja vart gjort i 1938 under leiing av kyrkjemålar Olav Seter, Halsa. Ein ville gi interiøret ei meir einsarta og roleg overflatehandsaming. I 1953 vart kjellar for bårehus og toalett grave ut. Mindre oppussingar gjekk føre seg i 1964, 1970 og 1980/81. Kyrkja vart restaurert på nytt i 1992.
(Kjelde: Hov kirke 100 år : 1887-1987. 1987).

Kommune: 
Institusjonskategori: