Husasnotra

Gjennom stiftelsen Husasnotra er Jon B. Godal i ferd med å etablere et lærested for tradisjonshåndverk. Dette skjer i regi av Geitbåtmuseet som er en del av Nordmøre museum og i samarbeid med offentlig finansierte håndverksmiljøer i Trøndelag og Oppland.

Kommune: 
Institusjonskategori: