IKA - Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal

IKA Møre og Romsdal vart skipa i 2000 og har 12 faste tilsette. Arkivet er eit interkommunalt selskap (IKS) med alle kommunane i fylket som eigarar, samt fylkeskommunen. IKA Møre og Romsdal jobbar med spørsmål knytt til arkivdanning, eldre arkiv, privatarkiv, personsensitivt arkivmateriale og elektroniske arkiv. Institusjonen har eit depot på 20 000 hyllemeter i Ålesund.

Kommune: 
Institusjonskategori: