Jazzgutten

Bronseskulpturen Jazzgutten er laga av bilethoggar Nina Due. Skulpturen vart gitt til Molde by sitt 250-årsjubileum i 1992 og er med på å stadfeste Molde som Noreg sin jazzhovudstad. Skulpturen er plassert på Nedre Torg.

Kommune: 
Institusjonskategori: