Kirkelandet kyrkje

Kyrkja vart bygd etter at trekyrkja frå 1878 strauk med under bombinga av Kristiansund 28.april 1940. Kunstnaren Gunnar S. Gundersen har utforma fondveggen og krossen.
Kyrkja bryt med all tradisjon for kyrkjebygg.

(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: