Kråksundet sjøbruksmuseum

Kråksundet sjøbruksmuseum består av et naustmiljø med båter samt et fiskerhjem som er under oppbygging. Naustet er frå 1844 og innholder et fullstendig sildenotbruk med gavlspillbåt, gavlnot, garn, nøter og segl, samt andre gjenstander som gir innblikk i fiskerihistorien på Nordmørskysten. I Kråksundet er det lang tradisjon for ulike former for kystfiske. Her ble det også i sin tid drevet landnotfiske etter sild med faste kasteplasser. Det var i Kråksundet den første "moderne" klippfiskproduksjonen i Norge kom i gang. Hollenderen Jappe Ippes fikk i 1691 kongens godkjenning og enerett til å starte med denne produksjonsmetoden. I sommersesongen er det stor aktivitet på museumsområdet med bl.a. museumsdager, veteranbåttreff og St. Hansfeiring. For dem som kommer båtveien, er Kråksundet en god ankringsplass i smult farvann. Museet er en underinstitusjon hos Nordmøre Museum.

Kommune: 
Institusjonskategori: