Kraftverkmuseet i Tafjord

I samband med kraftproduksjonen er det bygd svært omfattande reguleringsanlegg i fjellheimen kring Tafjord. Tafjord Kraftselskap sin første stasjon - Tafjord 1 frå 1923 - fekk nytt liv som museum etter at han vart stogga for godt i 1989.
Tusenvis er innom den gamle stasjonen kvart år.
(Tekst/foto: Storfjordnytt).

Kommune: 
Institusjonskategori: