Kulturhuset Haukly

Kulturhuset Haukly er eit allaktivitetshus og ungdomshus som ligg på Bjørke i Hjørundfjorden. Huset Haukly dekke mange funksjonar for ungdom og vaksne i bygda Bjørke og Ørsta kommune.

Kommune: 
Institusjonskategori: