Kunstmuseet KUBE

Kunstmuseet KUBE vart opna 17. sept. 2005. Det er er ein knutepunktsinstitusjon og eit kompetansesenter med ansvar for kulturformidling i heile fylket. Museet skal samle, dokumentere, forske, formidle og ta vare på kunst. Kunstmuseet er det største mellom Bergen og Trondheim. Museet har temporære utstillingar med tema arkitektur, målarkunst, design og skulptur. KUBE er eigar av ei fast samling med kunst som tidlegare høyrde til Fylkesgalleriet.

Kommune: 
Institusjonskategori: