Langevåg kyrkje

Trass i manglande byggjeløyve, vart grunnarbeidet til kyrkja sett i gang 8. januar 1940. 21. september 1941 vart grunnsteinen lagt ned. Krigen førte til mange vanskar for byggjinga, men arbeidet heldt fram til kyrkja kom under tak våren 1942. I januar 1946 vart nytt byggjeløyve gitt, og byggjearbeidet kom i gang att i 1947. Sommaren 1948 sto kyrkja endeleg ferdig.
(Kjelde: Sula kommune).

Kommune: 
Institusjonskategori: