Leikvin kulturminnepark

Leikvin. Fotograf: Jarle Stavik.
Leikvin. Fotograf: Jarle Stavik.

Flere tusen år med kulturhistorie på ett lite område. Her er ett av landets største gravfelter fra jernalderen, en over hundre år gammel britisk landskapshage med ett blomstervell på over 50 plantearter, samt Bygdemuseet som forteller om historien og kulturen i Sunndal gjennom århundrene ved hjelp av bygninger og gjenstander. Sentralt i historien på Leikvin er det britiske laksefisket og historien om Sunndals ukronede dronning Barbara Arbuthnott. Denne historien får du hos Sunndal bygdemuseum. De ubetjente delene av Kulturminneparken er Kirkegården på Løykja, gravfeltet på Løykja og Phillipshagen.

Kommune: 
Institusjonskategori: