Møbelmuseet, Sykkylven

Museet er eit dokumentasjonssenter for den norske møbelindustrien. Har arkivtilfang og intervjumateriale frå norsk møbelindustri. Møbelmuseet har et rikhaldig bibliotek, kjeldeskrift frå møbelbedrifter, eit bildearkiv m. m. Vi har også ei stor samling møblar og produksjonsutstyr som viser utviklinga av den møbelindustrielle produksjonen i Noreg frå hundreårsskiftet 1900 og fram til i dag. I den faste utstillinga kan ein sjå møblar frå heile den meir enn hundre år lange historia til norsk møbelindustri.

Kommune: 
Institusjonskategori: