Møre og Romsdal fylkesbibliotek, Bokbåten "Epos"

Bokbåten vert finansiert av fylkesbiblioteka i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Epos vitjar over 70 småstader på øyer og djupt inne i fjordane i Møre og Romsdal med omlag 5000 bøker. Kvart fylkesbibliotek lastar og lossar sine eigne boksamlingar til kvar tur innan det respektive fylket.

Kommune: 
Institusjonskategori: