Makkevika fuglereservat

Giske er ein av dei viktigaste ringmerke-stasjonane i Europa for vadefuglar. Fjøreområdet Makkevika på omlag 285 mål har sandområde, rullestein og våtmark. Dette er eit reservat for vadefugl på veg sør- og nordover om hausten og våren.
(Kjelde: Destinasjon Ålesund og Sunnmøre).

Kommune: 
Institusjonskategori: