Molde domkyrkje

Domkyrkja vart bygd etter at trekyrkja frå 1887 brann 29. april 1940. Kyrkja vert rekna som eit hovudverk i norsk kykjebyggarkitektur etter krigen og vart midlertidig freda av Riksantikvaren i 1998. I 1970 vart kyrkjekjellaren innreidd til kyrkjelydslokale. I 1983 fekk kyrkja klokkespel frå Olsen Nauen med 26 klokker. Nytt orgel med 50 stemmer frå Rieger Orgelbau, Østerrike, kom på plass i 1998.
Altertavla er måla av Axel Ender.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: