Nordmøre museum

Nordmøre Museum,(kompetansesenter/forankringsmuseum i Kristiansund), ble etablert i 1894. Museets hovedområde er kystkultur med vekt på håndverkshistorie, fiskerihistorie og skipsfart. Museet har et hovedkontor med administrasjon, arkiv, fotoarkiv, bibliotek, magasin og utstillingslokaler. Den arkeologiske utstillingen viser hvordan de første menneskene - fosnafolkene - bosatte seg her for mer enn 10 000 år siden. Fiske er og har vært en viktig næringsvei på Nordmøre. Torskefisket var det viktigste, og det har også fått stor plass i museets fiskeriutstilling med egen avdeling om klippfisk og tørrfisk. I tillegg har museet 16 verneverdige bygninger bevart i sine opprinnelige miljøer på forskjellige steder i Kristiansund. De fleste bygningene ligger i bydelen Vågen, nevnes kan to klippfiskbrygger, ett antikvarisk skipsverft, et bøkkerverksted og et handelshus. Museet har også en egen friluftsavdeling med røykovnstue, stabbur og kvernhus.
SPESIALUTSTILLINGER: Reperbanen i Brunsvika. Bøkkerhåndverket i Woldbrygga. Blikkenslagerverktøy og produkter i Hjelkrembrygga. Røykovnstua "Almskårstua" i Knudtzondalen.
Nordmøre museum samarbeider med følgende institusjoner:
Bøfjorden sjøbruksmuseum (Surnadal), Kvalvik fort (Frei), Viken gard (Frei), Brannmuseet (Kristiansund), Skolemuseet på Allanengen skole (Kristiansund), Straumsnes bygdemuseum (Tingvoll).

Museet har eget bibliotek og arkiv. Museet oppbevarer privatarkiver (bedrifter, personer) fra Kristiansund og Nordmøre samt minnemateriale, ca. 50-100 hm, fotosamling med 40.270 bilder fra Kristiansund og Nordmøre og muntlig arkivmateriale med lydbåndintervju og videoopptak/film om diverse emner (håndverk m.m.) fra Kristiansund og omegn.

Kommune: 
Institusjonskategori: