Norsk Møbelfaglig Senter

Norsk Møbelfaglig Senter er et aktivt moderne fagsenter for norsk møbelindustri og design. Senteret ønsker å bygge opp en tradisjonsfestet næring med en fremtidsrettet profil. Senterets museumsenhet bidrar til å dokumentere og formidle kunnskap om den norske møbelindustris historie. Her vises bl.a jevnlig skiftende utstillinger med møbler fra den norske møbelarven, og det arrangeres kurs for lærere innen trearbeidsfag og møbeltapetsering. Senteret har en stor samling intervjuer med bedriftsledere, arbeidere, tillitsfolk, designere, møbelhandlere og andre som har innsikt i utviklingen av norsk møbelindustri i det tjuende århundre. Senteret er også i ferd med å bygge opp et fagbibliotek om norsk og internasjonal møbelindustri.

Kommune: 
Institusjonskategori: