Nynorsk kultursentrum, Biblioteket i Ivar Aasen-tunet

Vanlegvis ikkje utlån til privatpersonar.Periodikasamlinga, eldre litteratur og ulike andre deler av samlinga ikkjetilgjengeleg for utlån. Spesialsamlinger: Ivar Aasen-samlinga, Anton Aure-samlinga (nynorske aviser og blad), ReidarDjupedal-samlinga, Dag og Tid (innbundne årg. f.o.m. 1962-), SivertAarflot-arkivet (deponi).

Kommune: 
Institusjonskategori: