Ona fyrstasjon

Det raudmåla 14,7m høge støpejernstårnet er eit av landets eldste. Det opphavlege franske linseapparatet er intakt. Stasjonen har eit bifyr og eit nytt, veltilpassa maskinhus i betong. I eit tun eit stykke vest for fyret ligg bustad og uthus, samt grunnmur etter assistentbolig. Naust og landing ligg nedanfor ved havnebassenget. Fyret og maskinhuset er i Kystverkets eige, mens resten av busetnaden er privateigd. Fyrstasjonen har fuglelivsfredning etter lov om naturfredning.
(Kjelde: Norsk fyrhistorisk foreining)

Kommune: 
Institusjonskategori: