Operaen i Kristiansund

Operaen i Kristiansund feirer 80-årsjubileum i 2008, og er Norges eldste opera med spor helt tilbake til 1805. Operaen satte opp den første store organiserte operaoppsettingen med amatører og profesjonelle i Kristiansund i 1928, og har siden satt opp en mengde operaer, operetter, musikaler og ballett- og danseforestillinger, bl.a. en lang rekke førsteoppførelser i Norge og noen verdenspremierer. Blandingsmodellen med profesjonelle og amatører har vært en av de viktigste forutsetningene for dagens brede folkelige oppslutning om opera i Norge.

Operaen i Kristiansund har status som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera i Norge. Hvert år siden 1971 har operaen arrangert Operafestukene som går av stabelen i løpet av to uker i februar. Dette er Norges største og mest allsidige presentasjon av opera og musikkteater.

Operaen satser aktivt på barn og unge. Flere bestillingsverk for barn er satt opp, og hvert år arrangeres egne festuker for barn og unge. I tillegg driver den Midtnorsk Ballett- og Dansesenter som gir undervisning til hundrevis av elever ved senteret og ved kommunale kulturskoler. Operaen og kulturskolen har et eget barne- og ungdomskor, og i samarbeid med grunnskolen i Kristiansund jobbes det med å skape en grunnleggende forståelse blant barn og unge for opera og musikkteater.

Kommune: 
Institusjonskategori: