Parken kulturhus

Parken
Parken kulturhus ligger ved byparken i Ålesund. Foto: Parken kulturhus

Parken kulturhus i Ålesund vart opna i 1998. Aalesunds kunstforening held til i same bygget.
Inneheld stor sal i amfi med scene eigna for dei fleste typar arrangement.

Kommune: 
Institusjonskategori: