Prestestova i Stordal

Etterkvart vart huset tatt i bruk til ymse kommunale føremål også: kommunestyremøte, boksamling, musikkøvingar, sløydundervising o.a. Dette varte fram til 1950-åra.
I 1984 overtok Fortidsminneforeninga Prestestova og flytta ho nærare kyrkja pga ein ny veg. Huset ligg i det vesle bygdetunet i Stordal, og er no restaurert og inneheld toalett til bruk for turistar, vaktrom for kyrkjeguidane og eit noko større rom som m.a. vert brukt til utstillingar for Kyrkjehola kulturbeite.
(Tekst/foto: Fortidsminneforeningen).

Kommune: 
Institusjonskategori: