Røvik kyrkje

Kyrkja har Likskapstrekk med Voll kyrkje frå 1896 og Røbekk kyrkje frå 1898 av same arkitekt. Altartavla, preikestolen, ein eldre døypefont og kyrkjeklokkene kjem frå Bolsøy gamle kyrkje som vart rive i 1907. Omlag i 1953 vart koret endra for tilpassing til det eldre iventaret, og ny døypefont vart innsett. I 1998 fekk kyrkja utvendig rullestolrampe.
(Kjelde: Kyrkjene i Møre).

Kommune: 
Institusjonskategori: