Rastarkalv forminneområde

Skipsrøysene er ovale og 15m lange, 10m breie og omlag 1.5m høge.
Det er satt opp informasjonsskilt om slaget på Rastarkalv i 955 e.Kr.
Slaget stod mellom kong Håkon den gode, son til Harald Hårfagre, og Eirikssønene frå Danmark. Ein kan lese om slaget i Kongesogene til Snorre Sturlason.
(Kjelde: Frei kommune).

Kommune: 
Institusjonskategori: