Seanse - Senter for kunstproduksjon

Seanse. Alle rettigheter: Seanse.
Seanse. Alle rettigheter: Seanse.

Seanse arbeider for at alle barn og unge skal kunne oppleve og uttrykke seg gjennom kunst. Seanse arrangerer kunstneropphold, seminar, kunstverksteder og konferanser. Seanse er lokalisert ved Høgskulen i Volda, og er finansiert av Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet via Norsk kulturråd, Møre og Romsdal Fylke og Høgskolen i Volda.

Kommune: 
Institusjonskategori: