Sekken Museum

Sekken Museumslag eier og driver Sekken Museum, som består av gamle Eik skule, Mariehuset og Badstua (bibliotek og arkiv) med inventar og samlinger. I tillegg disponerer museet et restaurert kvernhus på Sekkenes, ved Hagaelva. (Kilde FylkesFOTOarkivet).

Kommune: 
Institusjonskategori: