Sivert Aarflot-Museet

skrupresse
Skrupresse for trykking av skriftleg materiale. Fotokjelde: Sivert Aarflot-Museet.
landboebladet
Landboeblad fra 2. januar 1810. Fotokjelde: Sivert Aarflot-Museet

Sivert Aarflot var grunnleggaren av det første trykkeriet på landsbygda i Noreg i 1809.
Trykkeriet vart mellom anna brukt til folkeopplysing. Aarflot starta og det første biblioteket på landsbygda, der mellom andre Ivar Aasen var ein hyppig gjest. Museet er tilegna Sivert Aarflot og dåtida sin trykkekunst.

Kommune: 
Institusjonskategori: