Skjonghellaren

Hellaren har ei opning på 38m og går 100m innover i fjellet. Her er funne spor etter gamle steinalder-busettingar etter siste istida, då øya Giske knapt nok var stege opp av havet etter at ismassane forsvann. Funn er og gjort frå 30.000 år gamal fauna.
(Kjelde: Giske kommune).

Kommune: 
Institusjonskategori: