Smøla museum

Smøla museum har tre museumsavdelinger på Smøla. Du finner oss i Sanden på Veiholmen, i Rangnes gamle skole og i Rosvoll prestegard.
Den gamle prestegarden på Rosvoll har ei samling av båtar og enkeltgjenstandar.

Kommune: 
Institusjonskategori: