Stordal bibliotek

Stordal bibliotek er kombinert folke- og skulebibliotek, og held til i triveleg lokale ved Stordal skule. Inngangspartiet er på austsida av skulen. Stordal bibliotek ligg vegg i vegg med Stordalshallen.

Kommune: 
Institusjonskategori: