Stordal bygdetun

Rosekyrkja og Prestestova er eigd av Fortidsminneforeninga, Løsetstova og Stabburet av Stordal kommune. Kyrkjehola Kulturbeite har sommararrangement i fleire av bygningane ved bygdetunet.

Kommune: 
Institusjonskategori: