Sunndal kulturhus

Regionalt kulturhus for kommunane Sunndal, Tingvoll og Nesset. Kulturhuset er ei ombygging av Sunndalsøra samfunnshus frå 1961 og vart opna i 1992.
Inneheld festsal, stor kombinert kino/teater/konsertsal med amfi, mindre kino/møtesal med amfi, 2 møterom som kan slåast saman ved behov og galleri/utstillingslokale.

Kommune: 
Institusjonskategori: