Svinviks arboret

rododendron
Svinviks arboret rododendron ved fjorden. Foto: Svinviks arboret
juni
Juni i Svinviks arboret. Foto:Svinviks arboret
rododendron 2
Rododendron i Svinviks arboret. Foto: Svinviks arboret

Svinviks arboret er ein botanisk hage kjent for fleire hundre artar og kultivarar av rododendron, eit stort utval bartre og mange uvanlege og eksotiske lauvtre og prydbuskar. Det vakre hageanlegget ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, ved riksveg 671 på nordsida av Todalsfjorden, 17 km frå kommunesenteret Skei og 13 km frå ferjeleiet på Kvanne. Hagen er open frå mai til august, med omvisingstilbod, plantehandel, triveleg sommarkafè og arrangement.

Anlegget er drive som del av Surnadal museum, Nordmøre museum si avdeling i Surnadal. Du finn meir informasjon om tilbod og opningstider på Nordmøre museum sine nettsider, www.nordmore.museum.no

E- post: svinviks.arboret@nordmore.museum.no
Kontaktperson: Maja Frønes, avdelingsleiar Nordmøre museum avd. Surnadal.

Kommune: 
Institusjonskategori: