Teatret Vårt

Teatret Vårt, Regionteatret i Møre og Romsdal ble etablert i 1972, og er landets nest eldste regionteater. Teatret Vårt har fast scene på Plassen i Molde og Arbeideren i Ålesund. Gjennom et år gjennomføres rundt 450 forestillinger og arrangement over hele Møre og Romsdal fylke.

Teatret Vårt er også et nasjonalt teater som henter skuespillere fra andre teatre - og som gjestespiller på andre scener. Vi samarbeider også internasjonalt med andre teatre i Europa. Teatret Vårt sitt mål har alltid vært å presentere et repertoar av moderne og klassiske skuespill for barn, unge og voksne – av høy kvalitet.

Teatret Vårt har rundt 45 fast ansatte fordelt på kunstnerisk stab, teknikere og verksteder, administrasjon og Kafé Kurt.

Teatret Vårt har en egen avdeling som produserer scenekunst for barn og unge.

AS Regionteatret i Møre og Romsdal eies av Møre og Romsdal fylke, Molde kommune, Ålesund kommune og Noregs Ungdomslag, Møre og Romsdal. En sentral bidragsyter er Kulturdepartementet.

Kommune: 
Institusjonskategori: